CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin người dùng” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP .

– Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

– Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối. 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN.

Vlxd125 thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin người dùng” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN 

Không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của website, công ty) ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản. 

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN 

Công ty Cổ Phần Thương Mại 125 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 424 Thống Nhất, Phường 8 , Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại văn phòng: 02543 859 846 

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH 

– Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau: 

– Gọi điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng 02543 859 846 hoặc gửi mail yeucau125@gmail.com, bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và nhân viên công t y sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cập nhật thay người dùng 

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG 

– Thông tin cá nhân của thành viên trên vlxd125 được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vlxd125. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc. 

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của vlxd125. 

–Ban quản lý vlxd125 yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý vlxd125 không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.